IBOGAiN.SE Forum Index
IBOGAiN.SE
Forumet för diskussioner om ibogain och ibogainbehandlingar.
 
 FAQFAQ   SearchSearch   MemberlistMemberlist   UsergroupsUsergroups 
 RegisterRegister   Log in to check your private messagesLog in to check your private messages   ProfileProfile   Log inLog in 

 IndexIndex   search.php?search_id=newposts&sid=4730abdcea53aaad12f5a26322607648View posts since last visit

Strider det mot konstitutionen att inte stödja ibogain?

Post new topic   Reply to topic    IBOGAiN.SE Forum Index -> -> Lag, rätt och politik
View previous topic :: View next topic  
Author Message
OperatorJoined: 08 Jun 2006
Posts: 270
Topics: 45

PostPosted: Wed 31 Jan, 2007 18:59    Post subject: Strider det mot konstitutionen att inte stödja ibogain? Reply with quote

Mot bakgrund av rådande narkotikasituation i unionen, där priserna är lägre än på länge och tillgången mycket god, måste man också kunna fråga sig om det mot bakgrund av denna situation kan vara en kriminell handling att inte agera.

Vi läser i Europeiska unionens officiella tidning
Quote:
RÅDET
EU:s handlingsplan mot narkotika (2005–2008)
(2005/C 168/01)
Inledning
Narkotikaproblemet är en av de största källorna till oro för Europas medborgare och ett betydande hot
mot säkerhet och hälsa i det europeiska samhället. EU har uppemot 2 miljoner narkotikamissbrukare med
problem. Narkotikaanvändningen, särskild bland ungdomar, ligger på en historiskt hög nivå. Förekomsten
av hiv/aids bland narkotikamissbrukare vållar allt större bekymmer i flera medlemsstater.
narkotikarelaterade skadeverkningar på hälsa och samhälle.....

I december 2004 godkände Europeiska rådet EU:s strategi mot narkotika (2005–2012). Genom strategin fastställs ramar, mål och prioriteringar för två på varandra följande handlingsplaner om fyra år vardera som skall läggas fram av kommissionen. Strategin är en integrerad del av det fleråriga "Haagprogrammet" för stärkt frihet, säkerhet och rättvisa i EU.

Strategin har en rad övergripande syften
....- att uppnå en hög nivå av hälsoskydd, välbefinnande och social sammanhållning genom att komplettera medlemsstaternas insatser för att förebygga och minska användningen och beroendet av narkotika samt narkotikarelaterade skadeverkningar på hälsa och samhälle,

- att med vederbörlig hänsyn till EU:s insatser och värderingar när det gäller grundläggande fri- och rättigheter säkerställa en hög säkerhetsnivå för allmänheten genom att vidta åtgärder mot narkotikatillverkning, olaglig gränsöverskridande handel med narkotika och spridning av prekursorer, samt genom att intensifiera de förebyggande insatserna mot narkotikarelaterad brottslighet genom effektivt samarbete enligt en gemensam strategi,


• Hur kan man göra detta utan att använda det mest unika botemedlet mot tung narkomani känt av mänskligheten?

• Står det i strid med den europeiska konstitutionen att inte stödja ibogainterapi för narkotikaslavar?
-Bör det inte för unionen vara en självklarhet att stödja forskning och utveckling av instrument för harmonisk folkhälsa på lång sikt?

Quote:


Article III-172: Area of freedom, security and justice
"European framework laws may establish minimum rules concerning the definition of criminal offences and sanctions in the areas of paricularly serious crime with a cross-border dimension resulting from the capture or impact of such offences or from a special need to combat them on a common basis.
These areas of crime are the following: terrorism, trafficking in human beings and sexual exploitation of women and children, illicit drug trafficking, illicit arms trafficking, money laundering, corruption, counterfeiting of means of payment, computer crime and organised crime".


Heroinförsäljningen är en mycket god källa till intäkt för terrororganisationer och den organiserade kriminaliteten, kan det i all logisk mening finnas ett bättre sätt att komma åt detta problem än att slå undan fötterna för marknadens produkter genom att kapa efterfrågan?

Att en del heroinister dessutom försörjer sig på kriminell verksamhet torde ju inte vara någon större stadshemlighet. Så unionen kan ur primära och sekundära aspekter tillgodoräkna sig socioekonomiska vinster av ett minskat slaveri under den tunga narkotikan.

Är det ens i överensstämmelse med den Europeiska unionens grunddirektiv att ignorera det ur vetenskapligt perspektiv starkaste antiaddiktivumet känt av människan?

Är det rimligt att antaga att beroendeforskningen fungerar med tanke på att effektiva medel som ibogain inte uppmärksammats på statlig eller mellanstatliga nivåer? Är det rimligt att konkludera att det finns flera grundläggande kunskapsbrister om missbrukets och beroendets fundamentala anatomi?

För hur ska man annars kunna förklara dagsläget …. Är det också så att den fundamentala okunskapen hamnar i skymundan av lagstiftningsintentioner och andra åtgärder som inte är grundade i problemets anatomiska rot?
Back to top
View user's profile Send private message Visit poster's website
uisJoined: 05 Aug 2006
Posts: 5
Topics: 0

PostPosted: Wed 31 Jan, 2007 21:51    Post subject: Reply with quote

EU har ingen konstitution idag då den genom folkomröstning röstades ner i flera medlemsländer. Däremot är diskussionerna kring dess implementering uppe på tapeten idag tack vare Tysklands ledarskap som satt upp att prioritera detta.

EU har således ingen enhetlig narkotikalagstiftning att tala om då det råder stora ideologiska skiljelinjer mellan medlemsstaterna i denna fråga. Däremot försöker EU som institution styra sina medlemsstater genom att sätta riktlinjer och utveckla samarbete i främst polisiära frågor.
Back to top
View user's profile Send private message
OperatorJoined: 08 Jun 2006
Posts: 270
Topics: 45

PostPosted: Wed 31 Jan, 2007 22:54    Post subject: Reply with quote

Välmedveten om detta, frågan som ställdes mot konstitutionen kunde likagärna ställts mot Sveriges alldeles egna narkotikapolitik.

Här kan den intresserade läsa mer om konstitutionen http://sv.wikipedia.org/wiki/Europeiska_konstitutionen

Intresset i att ställa frågan på detta viset, med det transnationella intressena i förgrunden är ju givetvis för att påpeka hurpass internationell nyttan borde vara för saken som helhet. Nyttan av ibogain lär inte stanna vid landsgränsen.

Således har saken en global dignitet.
Back to top
View user's profile Send private message Visit poster's website
ASTRONAUTJoined: 20 Jun 2006
Posts: 238
Topics: 25
Location: Norrköping

PostPosted: Thu 01 Feb, 2007 21:50    Post subject: Reply with quote

"Konstitutionen" som den kallades var, som jag förstod, endast i mångt och mycket en slutlig ratificering av samtliga avtal som slutits på vägen till nuvarande EU, maastricht, etc. Alltså är det i princip samma regler och lagar som gäller nu som om "konstitututionen" gått igenom, med undantag och tillägg naturligtvis..

I svensk lagstiftning och rättsväsende kommer du inte långt med att argumetera grundlagen och författningen, här väger faktiskt parkförvaltningen tyngre. Argumenterar du grundlagen ses du som rättshaverist.

_________________
Glöm inte att titta förbi den svenska Ibogain-bloggen! Läs (och kommentera gärna också)!
http://www.ibogain.nu
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail Visit poster's website MSN Messenger
OperatorJoined: 08 Jun 2006
Posts: 270
Topics: 45

PostPosted: Fri 02 Feb, 2007 13:14    Post subject: Reply with quote

Tja exemplifieringen kan likasågärna tas via den svenska narkotikapolitiken så att vi slipper de konstitutionella procedurfrågorna.
-----------------------------------------------------------

Ur:Handlingsplan för narkotikapolitiken 2006–2010
http://befrielsen.googlepages.com/handlingsplanfrnarkotikapolitiken06-.pdf


Quote:

Cirka 27 000–28 000 personer har ett tungt missbruk av narkotika. Upp emot 90 procent av injektionsmissbrukarna bedöms bära på hepatit C. År 2002 dog 160 personer

Antalet Hiv/AIDS relaterade smittfall famgår ej ur skrivelsen.

Quote:
Ett narkotikafritt samhälle
Narkotikapolitiken är en del av regeringens politik för folkhälsan.
Den nationella folkhälsopolitiken ska bidra till att förebygga användningen
av narkotika genom ett samordnat arbete på alla nivåer i samhället. För
att få ett narkotikafritt samhälle finns tre delmål. Dessa är att
- minska rekryteringen till missbruk
- förmå personer med missbruksproblem att upphöra med sitt missbruk
- minska tillgången på narkotika.
Rekryteringen till missbruk ska minska


• Hur kan man göra detta utan att använda det mest unika botemedlet mot tung narkomani känt av mänskligheten?

• Står det i strid med den europeiska konstitutionen att inte stödja ibogainterapi för narkotikaslavar?
-Bör det inte för riket vara en självklarhet att stödja forskning och utveckling av instrument för harmonisk folkhälsa på lång sikt?


Quote:

Internationellt samarbete
Sverige samarbetar inte bara inom EU utan också
inom FN, Norden, Östersjöregionen och med enskilda
länder. Det övergripande målet för Sverige i
det internationella samarbetet är att tillsammans med
andra länder förbättra den internationella kontrollen
av produktion och handel med narkotika samt
begränsa efterfrågan. Narkotikan har samband med
fattigdom, hiv/aids, korruption och brottlighet, och
hotar i förlängningen säkerhet och demokratisk utveckling
i världen.


Heroinförsäljningen är en mycket god källa till intäkt för terrororganisationer och den organiserade kriminaliteten, kan det i all logisk mening finnas ett bättre sätt att komma åt detta problem än att slå undan fötterna för marknadens produkter genom att kapa efterfrågan?

Att en del heroinister dessutom försörjer sig på kriminell verksamhet torde ju inte vara någon större stadshemlighet. Så riket kan ur primära och sekundära aspekter tillgodoräkna sig socioekonomiska vinster av ett minskat slaveri under den tunga narkotikan.

Är det ens i överensstämmelse med den den Svenska Handlingsplan för narkotikapolitiken att ignorera det ur vetenskapligt perspektiv starkaste antiaddiktivumet känt av människan?

Är det rimligt att antaga att beroendeforskningen fungerar med tanke på att effektiva medel som ibogain inte uppmärksammats på statlig eller mellanstatliga nivåer transnationellt? Är det rimligt att konkludera att det finns flera grundläggande kunskapsbrister om missbrukets och beroendets fundamentala anatomi?

Quote:
Tillgången på narkotika ska minska
Antalet narkotikabrott och beslag har ökat påtagligt
sedan slutet av 1990-talet. År 2004 anmäldes 45 580
narkotikabrott till polisen. Tillgången till narkotika är
stor och prisnivåerna lägre än tidigare.


För hur ska man annars kunna förklara dagsläget …. Är det också så att den fundamentala okunskapen hamnar i skymundan av lagstiftningsintentioner och andra åtgärder som inte är grundade i problemets anatomiska rot?
Back to top
View user's profile Send private message Visit poster's website
ASTRONAUTJoined: 20 Jun 2006
Posts: 238
Topics: 25
Location: Norrköping

PostPosted: Fri 02 Feb, 2007 20:46    Post subject: Reply with quote

Grejen är den att även om du räknar upp rent logiska argument och en riktig bild av verkligheten är detta argument som, TOTALT fruktlöst, har hävdats av alltifrån vetenskapsmän till narkotikaliberaler i årtionden inom amerikansk, europeisk och allra främst svens narkotikapolitik. Detta har besvarats med ett totalt nej, mobilisering mot detta, politiskt och på alla andra plan.

Jag tror, utan att vara cynisk eller pessimistisk, att detta är fel väg att gå.

Juridiskt är detta förfarande välgrundat, även praxis och prejudikat gör att den föreslagna vägen kommer att (enligt mig) avvisas i första instans utan rätt till mer än sedvanlig överklagan.

Denna juridiska tvist skulle inte ens gå att få igenom i jurist-landet USA, den nation som har det mest levande och flexibla rättssystemet på detta och andra områden..

Jag tror att bästa vägen att införa Ibogain är att gå den "långa" vägen, som inte behöver bli särskillt lång. Med bred vetenskapliga data så måste till slut inställningen ändras, hallucinogent eller inte. Jag tror att det är med Ibogain och politiker som i alla frågor; dom vet inte verkligheten, det krävs att man framför de vetenskapliga data som redan existerar (endast det som redan finns kan kanske till och med räcka för att hävda vår ståndpunkt?) och sedan "lobba" för vår ståndpunkt. Jag tror politikerna ser detta så här: "Ett par har blivit drogfria med en experimentell metod, säkert nått flummigt och new ageit utan vetenskaplig uppbackning". Detta är ju inte verkligheten men det är vårt jobb att se till att detta ändras, att det ligger fakta på bordet och inte fördommar. Då kommer Ibogain kunna användas lagligt.

_________________
Glöm inte att titta förbi den svenska Ibogain-bloggen! Läs (och kommentera gärna också)!
http://www.ibogain.nu
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail Visit poster's website MSN Messenger
OperatorJoined: 08 Jun 2006
Posts: 270
Topics: 45

PostPosted: Sat 03 Feb, 2007 09:21    Post subject: Reply with quote

Att visa upp de sociolegala konsekvensmönstren av en ibogain administrering inom rehabiliteringsmedicinen samt hur väl detta kan ske inom ramen för befintligt regelverk står självklart inte i motsatsförhållande till att med tyngd hälsa kraft och mod arbeta vidare på andra horisonter.

Som du säkert har sett har arbetet gett resultat i kommande juridiska omprövanden av tidigare ställningstaganden.

Tyngdpunkten är som du säkert kan se liggande på vetenskapliga konsolideranden i funktionaliteten över tid, samt integrera detta inom ramen för befintliga system.
Back to top
View user's profile Send private message Visit poster's website
Display posts from previous:   
Post new topic   Reply to topic    IBOGAiN.SE Forum Index -> -> Lag, rätt och politik All times are GMT + 1 Hour
Page 1 of 1

 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum
You can attach files in this forum
You can download files in this forum


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group